14 Ocak 2019, Comment off

Genel Elektrik Arıza

Şebekelerde arızalar sonucu ortaya çıkan anormal elektriksel büyüklükler iki ana başlık altında incelenir.

Aşırı Akımlar
Anma akımının %20’sinden fazla olan akımlardır. Daha ziyade kısa devreler nedeniyle meydana gelir. Kısa devrenin birçok sebebi vardır.

-Elektriksel: Gerilimin izolasyonu bozması.

-Mekanik: Ağaçların hava hattına dokunması, kabloya kazma vurulması, izolatör kırılması ve hat kopması, direk devrilmesi, hava hatlarına uçak düşmesi, topun oynarken hatta çarpması.

-Atmosferik: Yıldırım endüklenmesi ile doğan 100 kV civarında gerilim, fırtına ile iletkenlerin birbirine yaklaşması, sis, buz vb. nedeniyle izolatör kirlenmesi.

-Yanlış Manevra: Yükte ayırıcı (seksiyoner) açılması sebebiyle olur. Kısa devre akımları, faz-faz ve faz-toprak kısa devre akımlarıdır. Genellikle %80 faz-toprak kısa devre arızası vardır.

Kısa devre akımlarının sebep olduğu istenmeyen durumlar vardır. Bunlar genel olarak:

– Aşırı kuvvet
– Gerilim düşümü
– Fazlarda gerilim ve akım dengesizliği
– Aşırı ısınma(kablolarda yanma)
– İzolatörlerde ark olayı
– Kesici arızaları
– Baralar ve bağlantılarda elektrodinamik kuvvetler
– Şebekede tahribat
– Transformatör reaktans bobinlerinde hasar
– İletken kopması halinde, dönen makinalarda tehlike, şebekede gerilim düşümü ve stabilite bozukluğu

Bütün ihtimallerde güvenlik amaçlı profesyonel müdahale gerekmektedir.